BOZP a PO, které Vás nezdržuje!

Zaměřuji se na služby pro malé a střední firmy. Poskytuji takové řešení, které plní všechny požadavky legislativy BOZP a PO, a současně kladu důraz na minimalizaci administrativy s tím spojené.

Důležitými aspekty mé práce jsou:

1) spolehlivost v termínech
2) péče o mé zákazníky v mimořádných situacích (kontrola úřadu, pracovní úraz)

Své služby nabízím v Plzni, Praze a okolí.

Z kapacitních důvodů své služby neposkytuji společnostem s více než 200 zaměstnanci.

Služby BOZP a PO zajišťuji pro více než 100 zákazníků. Jsem držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik BOZP a Osvědčení o odborné způsobilosti v PO.

Rovněž se zabývám poradenstvím v oblasti ISO 9001. Více informací na www.easyiso.cz.

Společnost

EASY ISO, s.r.o.
IČ: 279 63 489
sídlo: Macháčkova 876/2, 318 00 Plzeň

Kontaktujte mě